O nás

Šumění, z.s.

Je nezisková organizace, jejíž zakládající členové prošli řadou projektů, spolu dlouhodobě spolupracují jako autoři a realizátoři vzdělávacích a volnočasových projektů pro všechny generace.

Hlavní cíle:
  • Výchova a vzdělávání dětí
  • Celoživotní vzdělávání
  • Multimediální a především audiovizuální tvůrčí i vzdělávací činnost
  • Podpora rozvoje a dokumentace komunitního života
  • Interpretace místního dědictví
  • Zážitková a volnočasová činnost
  • Podpora kulturního dění
Projekty, na kterých jsme spolupracovali:
Vědomostní soutěž Křížem krážem Slezskou bránou pro školy
Vědomostní hra Křížem krážem Slezskou bránou pro seniory


Projekt tvProstor 2020

V roce 2020 byl projekt spolku pod názvem tvProstor finančně podpořen grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro nadané žáky a studenty základních a středních škol. Členové tvProstor si díky tomu mohli pořídit kvalitní AV vybavení a projít téměř dvěma stovkami hodin odborných workshopů od základů práce s kamerou, filmového líčení, hereckého projevu, střihu až po tvorbu dokumentárního a hraného filmu a workshopů komunikace. A především sami natáčeli. MŠMT děkujeme a na některé výsledky se můžete podívat zde!